Stratejik gürültü haritaları farklı kaynaklardan yayılan gürültü durumunun bir arada sergilenmesini sağlamak amacıyla hazırlanmaktadır. Frekans;  akreditasyon ve çevre analizleri yetki belgeleri kapsamında, deneyimli kadrosu ile stratejik gürültü haritalarının hazırlanması konusunda hizmet vermektedir.

Yerleşim alanlarının Stratejik Gürültü Haritalarında;  kara yolu trafiği, demir yolu trafiği,  hava alanları,  limanlar dahil, endüstri, eğlence ve rekreasyon, imalathaneler gibi faaliyetlerin yapıldığı alanlardan yayılan gürültüler için ayrı ayrı hazırlanması gerekmektedir.

Öncelikli olarak strateji gürültü haritalarının hazırlanması gereken alanlar şu şekildedir;

 -İki yüz elli binden fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları  

 -Yılda altı milyondan fazla aracın geçtiği ana kara yolları

 -Yılda altmış binden fazla trenin geçtiği ana demir yolları

-Yılda elli binden fazla hareketin gerçekleştiği ana hava alanları

 

İkinci aşamada ise gürültü haritaları hazırlanması gereken alanlar şu şekildedir. 

-Yüz binden fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları

-Yılda üç milyondan fazla aracın geçtiği ana kara yolları

-Yılda otuz binden fazla trenin geçtiği ana demir yolları.