Gürültü Kontrolü

Karayolu Gürültüsü

Karayolları kaynaklı gürültünün haritalandırılması ve önlem paketlerinin geliştirilmesi

Endüstriyel Gürültü

Endüstriyel tesisler, madenler ve enerji santrallerinde gürültünün tespiti ve önlemlerin geliştirilmesi

Titreşim Analizleri

Mekanik ekipmanlardan, inşaat faaliyetlerinden ve patlat kaynaklı titreşimin tespiti

Havalimanı Gürültüsü

Havalimanı operasyonlarınan kaynaklanan gürültünün tespiti

Stratejik Gürültü Haritaları

Yerleşim alanlarında farklı gürültü kaynaklarının etkisi ve nüfus etkilenim seviyelerinin belirlenmesi

Mimari Akustik ve Yapı Akustiği

Mimari Akustik Raporlar ve akustik projelendirme

Metro ve Demiryolu Gürültüsü

Raylı sistemlerden kaynakalan güültü ve titreişm analizleri ve önlem paketlerinin geliştirilmesi

Gürültü Eylem Planları

Yerleşim bölgelerinde nüfusun gürültü etkilenimlerini azaltmak amacı ile gerçekleştrilen çalışmaları

Gürültü Ölçümleri

Canlı müzik Rauhsatlandırma Ölçümeri.

Online Gürültü ve Titreişim İzleme Sistemleri

İşletmelerin, şantiyelerin, ulaşım kaynaklarının gürültü ve titreşim seviyelerin sürekli online izlenmesi