Eglence Yerleri

Eğlence Yerleri

Canlı müzik İzin Belgeleri” için belediyeler ve il çevre müdürlükleri tarafından talep edilen “Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporları”

Endüstriyel Tesisler

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2‘sinde yer alan işletme ve tesisler için çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesine esas olacak akustik raporlar.

Enerji Santralleri

Enerji Bakanlığınca gerçekleştirilen kabul ve geçiçi kabul aşamalarında istenen gürültü ve titreşim ölçümleri.

Mekanik Ekipman

İşletmelerin soğutma, ısıtma, fan grupları, jenaratörler, imalat makine ekipmanları gibi mekanik ekipmanlarından ses kaynaklarında çevrede yer alan alıcı konumlara yayılmakta olan gürültü seviyelerinin tespiti.