Gürültü Eylem Planlari

Stratejik gürültü haritalama sonuçlarından başlayarak, gürültü eylem planlan aşamaları aşağıdaki gibidir:

– Gerektiği durumlarda gürültüyü azaltmak ve çevresel gürültü kalitesinin iyi olduğu yerlerde bunu korumak amacıyla, yetkili idarelerce eylem planları hazırlanmasını zorunlu kılarak yerel gürültü sorunlarının üzerine eğilmek.

– Gürültüden etkilenen insan sayısını azaltmaya yönelik hedefleri içeren uzun vadeli bir strateji geliştirmek.

Zaman içinde çeşitli nedenlerle değişim gösterebilen gürültü nedeniyle her 5 yılda bir stratejik gürültü haritalarını ve gürültü eylem planlarının yenilenmesi gerekmektedir.

Yetkili idareler, yetki alanları içinde kalan yerleşim yerleri, ana karayolları, ana demiryolları için sınır değerlerin aşıldığı veya farklı bir ölçüte dayanarak belirlenmiş bölgelerde, öncelikleri belirleyen eylem planlarını hazırlamakla yükümlüdür.

Eylem planları yürürlükteki mevzuat kapsamında geliştirilmeli ve mevcut gürültü yönetimi çerçevesinin tanımını ve değerlendirmesini içermelidir. Eylem planları gerekli yerlerde çevresel gürültüyü önleme ve azaltma amacıyla gürültü haritalama sonuçlarına ve gürültü sınır değerlerine dayanarak ilgili belediye başkanlığının koordinasyonunda tüm ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla hazırlanır.

Devlet önerilen eylem planları hakkında (i) halkın katılımını sağlamalı, eylem planlarının hazırlanması ve incelenmesi süreçlerinde halkın katılımına erken aşamalarda ve etkinolarak imkân vermelidir, (ii) böylelikle bu katılımın sonuçları dikkate alınır ve (iii) halk alınan karar hakkında bilgilendirilir. Halkın katılımında her bir aşama için makul zaman çerçevelerinde yeterli süreler sağlanmalıdır. Halkın katılımının eş zamanlı olarak gerektiği diğer yasal düzenlemelerden kaynaklı durumlarda halkın katılımı süreci ortaklaşa yürütülebilir. İlgili yasal düzenlemelere uygunolarak mevcut bilgi teknolojileri kullanılarak stratejik gürültü haritaları ve eylem planları erişilebilir kılınmalı ve halkın geneline iletilmelidir.