Gürültü Ölçümleri

“Canlı müzik İzin Belgeleri” için belediyeler ve il çevre müdürlükleri tarafından talep edilen “Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporları” ve ilgili ses seviyesi ölçümleri Frekans tarafından yapılmaktadır.
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2‘sinde yer alan işletme ve tesisler için çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesine esas olacak akustik raporlar Frekans’ın uzman kadrosu ile hazırlanmaktadır.
Enerji Bakanlığınca gerçekleştirilen kabul ve geçiçi kabul aşamalarında istenen titreşim ölçümleri ile santral binası ve çevresinde yapılması gereken gürültü ölçümleri Frekans uzman kadrosu ile gerçekleştirilmektedir.
İşletmelerin soğutma, ısıtma, fan grupları, jenaratörler, imalat makine ekipmanları gibi ses kaynaklarında çevrede yer alan alıcı konumlara yayılmakta olan gürültü seviyelerinin tespiti ve raporları Frekans tarafından hazırlanmaktadır.
Mekanik tesisat ekipmanından kaynaklanan ve komşuluklarında yer alan alıcı konumlarda hissedilen gürültü seviyelerinin tayinine ait Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporları Frekans tarafından hazırlanmaktadır.
TÜRKAK Çevre ve Şehirçilik Bakanlığı
Adres : Büyükdere Caddesi No 237 Noramin İş Merkezi B-4 Maslak Sarıyer İstanbul
Telefon : +90-212-328-2244 / +90-312-481-9793      Faks : +90-212-328-2266
E-Posta :  bilgi@frekanscevre.com
Copyright © 2009-2017 Frekans